loading

پیدایش ۲۰

پیدایش فصل ۲۰ آیات ۱- ۱۸ این فصل گویا تکراری دیگری از فصل ۱۲ میباشد. خیلی از منتقدین به این ... ادامه مطلب