loading

ما کی هستیم؟ ( ۱۳ )
خادم شده

گاهاً شباهت غریب فرزندان به والدین همه را به شگفتی و حیرت می اندازد.شباهت دو قلوها همینطور.شباهت گلها.و آبی آسمان اینجا در کویر و آنجا در کنار ساحل دریا.ستارگان اینجا شاید نورانی تر باشند اما هنوز ستاره اند و هیچ فرقی با ستارگان پشت بام خانۀ من و شما ندارند.
یک ایماندار به مسیح تماما شبیه مسیح است.همانطور که به شباهت و صورت خدا خلق شدیم ،خدا ما را در عیسای مسیح بر آن شد تا به شباهت خود در آورد.از آنجا که او تماما در عیسای مسیح بود.اما این به شباهت مسیح در آمدن تنها یک شباهت ژنتیک نیست.که از تلاقی دو جنس مخالف بوجود آید،” نه از تخم فانی ” ؛این شباهت ما به مسیح یک مسیر تماما دردآور،پر زحمت و دشوار است(راه بهشت).به شباهت مسیح در آمدن شاید به سادگی بیان شود اما هرگز به سادگی روی نخواهد داد.
در هندسه اگر ما بخواهیم متشابۀ یک شکل را رسم نمائیم.از راس های موجود شکل حاضر به اندازه ای ثابت خطی را رسم کرده و نقاطی را در کنار شکل موجود در فضا رسم میکنیم،سپس این نقاط را به هم وصل می کنیم.شکل بدست آمده تماما متشابۀ شکل کناری خواهد بود.چه از حیث اندازه های اضلاع،چه از حیث اندازۀ زوایای درونی.
وقتی ما به عیسای مسیح ایمان آوردیم،در هر روز زندگی خود از نمونه عیسای مسیح بنا به تعالیم آسمانی او نقاطی در زندگی ما بوجود آمد.اجرای هر تعلیم مسیح ،و گذاشتن پای خود در جای پای مسیح یک نقطه را در زندگی ما ایجاد نمود.اگر آن نقاط را خداوند به هم وصل نماید ما به شباهت عیسای مسیح در آمده ایم.( نقشۀ خدا برای ما)
یکی از آن نقاط بسیار مهم و اساسی که در زندگی ایماندار به مسیح باید بوجود آید اگر سر آن داریم که به شباهت مسیح در آییم.خادم بودن است.همانطور که در قسمت ۱۲ مجموعه مقالات ” ما کی هستیم ” قید کردم؛عیسای مسیح با آمدن روی زمین،زیستن بین انسانها،و نهایتا مردن برای کفارۀ گناهان همان انسانها ؛تماما به ما خدمت نمود.لطفا بخاطر داشته باشید عیسای مسیح این کار را نکرد چون پیامبر بزرگ خدا بود یا اینکه تنها او قادر بود ،چون پیامبر بود ( تعالیم قرآن ).عیسای مسیح با خدمت خود برای ایمانداران خود نمونه ای گذاشت تا آنان نیز مانند او دیگران را خدمت کنند.یعنی شبیه او شوند.او در آن شب آخر پس از شستن پاهای کثیف شاگردان خود به آنها نگفت:حالا نوبت شماست، بیاید پاهای مرا بشوئید!!او به آنها فرمود:” آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گوئید زیرا که چنین هستم.پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شسته ام شما هم باید پاهای یکدیگر را بشوئید.به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید.”
( انجیل یوحنا ۱۳ : ۱۲-۱۵ ) شاید سوال کنید این خدمت ما مگر تا چه شعاعی را می پوشاند تا چه محدوده ای میتوانیم جلو رویم؟ عیسای مسیح به این پاسخ داده است:” محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند.” ( یوحنا ۱۵ : ۱۳ ) و این دادن جان برای دوست ،مسلما با غر و لند کردن و نق زدن و منت گذاشتن و فخر فروختن سر دوست نیست!!
ببینید!خدمت کردن ما و خادم شدن ما چون به شباهت مسیح میباشد یک خدمت کردن فروتنانه و تمام عیار است!چرا؟به چند دلیل:
عیسای مسیح ما را از اسارت گناه و دنیای تاریک و مرگ دردآور و نابودی جاودانی نجات داد.
او این کار را با مرگ خود انجام داد.
مرگ او ابتدا از کوچک و خوار شدن او و آمدن او به روی زمین آغاز شد.
و قبل از این آغاز او می بایست از مقام الوهیت و خدایی خود چشم پوشی نماید تا به زمین بین ما بیاید.
چه زیبا اشعیاء نبی این شخصیت عیسای مسیح را بیان مینماید:
” او با کسی ستیزه نمیکند و فریاد نمی زند،و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید.نی خمیده را نخواهد شکست،و فتیلۀ نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد ”
( متی ۱۲ : ۱۹-۲۰ ) عیسای مسیح دقیقا همین نمونه را برای ما بجا گذاشت.اگر سر آن داریم که به شباهت او در آییم.
در واقع با خدمت عظیم مسیح به ما ،ما از قید بندگی و بردگی و اسارت گناه و مرگ ابدی آزادی شدیم.به چه قیمتی؟به قیمت خون گرانبهای مسیح.درست است که ما در خون مسیح ازاد شدیم اما ازاد نیستیم که خودمان باشیم!درست است که ما توسط مسیح خدمت شدیم اما خدمت نشدیم که خدمت شویم!بلکه تا خدمت کنیم.و این خادم شدن ما چون خود عیسای مسیح سراپا و تمام وجود باید باشد.ما در خون مسیح که خادم ما شد ازاد شدیم تا تماما خود را به او بدهیم و به او خدمت کنیم.( شبیه مسیح شدن) اگر احتمالا درک و هضم این نوع خدمت برای ما کمی دشوار مینمایاند اجازه بدهید تا با هم به نمونه ای که مسیح از ما انتظار دارد تا به او خدمت کنیم نگاه کنیم:
” فرض کنید یکی از شما غلامی دارد که شخم می زند یا از گوسفندان پاسداری میکند.وقتی از مزرعه برگردد آیا او به آن غلام خواهد گفت:” فورا بیا و بنشین؟” آیا به عوض آن نخواهد گفت : ” شام مرا حاضر کن ،کمرت را ببند و تا من می خورم و مینوشم خدمت کن،بعد می توانی غذای خودت را بخوری؟” و آیا او از آن غلام به خاطر آنکه دستوراتش را اجراء کرده است ممنون خواهد بود؟ در مورد شما هم همینطور است،هر گاه تمام دستورهایی که به شما داده شده بجا آورید بگوئید:” ما غلامانی بیش نیستیم،فقط وظیفۀ خود را انجام داده ایم.” ( لوقا ۱۷ : ۷-۱۰ ) من نمی دانم تا حالا چند کشیش و یا سخنرانان کلیسا در بارۀ این بخش صحبت کرده اند!اما می دانم که اگر هم باشند در تمام طول تاریخ مسیحیت ما می توانیم آنها را با انگشت های خود بشماریم!به مثال عیسای خداوند دقت کردید؟به نوع خادم بودن ما؟
الف- خدمت ما یعنی انجام دادن وظایف مسیحی خود.( شخم زدن و پاسداری از گوسفندان)
ب- خدمت ما همواره به مسیح است نه به انسان.( یک ارباب و یک غلام )
ج- خدمت ما در تمامی ابعاد زیستن ماست نه فقط در یک جا.( شخم زدن-پاسداری-غذا درست کردن-پذیرایی-منتظر ماندن)
د- خدمت ما همواره بی مزد است.( وظیفۀ ما )
بیهوده پولس رسول خود را همواره ” خادم ” و ” غلام ” مسیح نمی خواند.او این خادم بودن و غلام بودن خود را با زندگی و تعلیم و مرگ خود ثابت کرد.همینطور تمامی شاگردان مسیح به غیر از یکنفر.و بودند و هستند و خواهند بود آن عاشقان تبدیل در مسیح که این الگوی خدمت را دنبال کرده ،میکنند و خواهند کرد.آن کسی که فرمان یکچنین خدمتی را به ما داده است آنقدر پر فیض و بخشنده و مهربان است که اگر ما را در چنین خدمتی کامل و تمام عیار ببیند،خود دوباره به خدمت ما در اید:” با کمرهای بسته و چراغ های روشن آمادۀ کار باشید.مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرند که هر وقت برسد و در را بکوبد او را به داخل بیاورند. خوشابحال خادمانی که وقتی اربابشان می اید آنان را چشم به راه ببیند.یقین بدانید که کمر خود را خواهد بست ،آنان را بر سر سفره خواهند نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت ” ( لوقا ۱۲ : ۳۵ – ۳۷ )
احیانا اگر می پرسید که چه کسی را باید خدمت کنید؟مسیح که امروز اینجا نیست؟خود مسیح به ما پاسخ داده است که امروز خدمت ما به چه کسانی باید باشد:” ای خداوند چه وقت تو را گرسنه دیدیم که به تو خوراک داده باشیم و یا کی تو را تشنه دیدیم که به تو آب داده باشیم؟کی غریب بودی که تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی که تو را پوشاندیم؟کی تو را بیمار یا محبوس دیدیم که بدیدنت آمدیم ” پادشاه در جواب خواهد گفت:” بدانید آنچه یه یکی از کوچکترین برادران من کردید به من کردید.” ( متی ۲۵ : ۳۷-۴۰ )

ما کی هستیم؟
ما خادمان کمر بسته ای هستیم که از بردگی گناه به قیمت خون مسیح ازاد شده ایم و اکنون بردگان محبت او هستیم.ما او را در وقت و بی وقت در تمام ابعاد زندگی خود بی آنکه منتظر دریافت مزد زمینی خود باشیم خدمت می کنیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!