loading

ما کی هستیم؟(۶)
مبارزان نور بر علیۀ تاریکی .

هیچ نبردی خونین تر ،بی رحم تر و ویران کننده تر از نبرد درون شخص نیست.وقتی نهادی که در نیکی بنای رشد دارد ناگهان در برابر پدیده ای قرار می گیرد ؛وقتی که این دو با هم رودررو می شوند و پنجه در پنجۀ هم می اندازند ، سبوع ترین میدان جنگ در مقابل آن مانند بازیچه ای کودکانه می ماند!زیرا در این یکی تو با جسم و فنا در نبرد هستی اما در آن یکی تو تماما با روح.در اولی حریفت را می دانی که کجاست و کیست ،در دومی حریفت جایی در درون تست!زیرا که نبرد ما با جسم و ماده و انسان نیست. پولس رسول چه خوب گفت : ” بلکه ما علیۀ فرمانروایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم براین جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم.” ( افسسیان ۶ : ۱۲ )
آیا برای مبارزۀ در این نبرد که تمام حیثیت و شرف و ابرو و تمامیت انسانی به آن بستگی دارد ،آماده اید؟اگر نه و یا اگر نه هنوز و یا شاید کمی ؛ اجازه بدهید با هم خود را برای این نبرد قرن ، نبردی که پیروزی در آن نه تنها ما را کامیاب می سازد بلکه تمامی فرزندان ما را و نسل آیندۀ ما را نیز؛ خود را مهیا سازیم.
به این منظور اجازه بدهید تا با هم طرح یک جنگ روحانی را بررسی کنیم .ابتدا باید از سه اصل مهم این جنگ آگاه باشیم:
۱-دشمن را بشناسیم.
۲-خودمان را بشناسیم.
۳- هدفمان را بشناسیم.

۱-دشمن را بشناسیم.

عیسی مسیح ، خداوند و نجات دهندۀ ما در مثالی این را به زیبائی تشریح می کند.او در انجیل به قلم لوقا فصل چهاردهم آیه های بیست و هشتم تا سی و دوم می فرماید که :
” اگر کسی از شما بفکر ساختن یک برج باشد آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمیکند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه ؟…یا کدام پادشاهی است که به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با ده هزار سپاهی میتواند با یک لشکر بیست هزار نفری مقابله کند؟”
از اینرو ما قصد نداریم در نبردی وارد شویم که قبلا برای آن تدارک ندیده ایم . .ندانیم که دشمن ما کیست و چگونه می توان بر او پیروز شد؟احسان طبری در یکی از اشعار خود نوشته است که :
” در این میدان اگر پیروز گردی گویمت گردی
وگر بشکستی آنجا زودتر از مرگ خود مردی”

این ما را به طرح سوالی دیگر می کشاند که :
دشمن ما کیست؟
پطرس شاگرد عیسای مسیح نه تنها به خوبی به این سوال جواب می دهد بلکه فراتر رفته و هدف این دشمن را به ما گوشزد میکند:
” هوشیار و مواظب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری غران به هر سو می گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد.” ( اول پطرس ۵ : ۸ )
عیسای مسیح از او بعنوان ” قاتل،از راستی بی خبر ، دروغگو و پدر دروغگو ها ” ( یوحنا ۸ : ۴۴ – ۴۵ ) حکمران این جهان ( یوحنا ۱۲: ۳۱ ) پولس از او بعنوان ” خدای این جهان ” ( دوم قرنتیان ۴ : ۴ )نام برده اند.فرق اساسی و عظیمی ست بین بیان و تشریح ” شیطان ” توسط کتابمقدس و ” هالیوود “! شیطان هالیوددی : لباسی سرخ ، دو تا شاخ ، یک دم ، چنگکی بر دست و با چهره ای زشت که بر شانۀ چپ انسان می نشیند و او را تشویق به بدی می کند به ما نشان داده شده است. اما ” شیطان ” کتابمقدس ” جذاب و حکیم “( حزقیال ۲۸ : ۱۲ – ۱۵ ) همواره در حضور خدا ( ایوب ۱: ۶ و زکرّیا ۳ : ۱ )ایماندار به خدا ( یعقوب ۳ : ۱۹ ) فرشتۀ نور ( دوم قرنتیان ۱۱ : ۱۴ ) دانا به کلام خدا ( متی ۴ : ۳و ۶ ) می باشد. تعجب نکنید!دشمن ما یک دشمن حقیقی و صد درصد زنده و سر حال است !شما باید بدانید که به جنگ رویاها و خیالات و افسانه ها نمی روید دشمن ما دشمنی کمر بسته به نابودی ماست.به هر طریق و به هر شیوه.زیبا و جذاب یا زشت و کریه ؛بی صدا و آرام یا غوغا گر و فتنه انگیز..او به هر رنگ و به هر شکل و در هر انسانی و هر آدم وارستۀ روی زمین در خواهد آمد!میدان گاه او قلبهای آدمیست.اکنون که دشمن خود را شناختیم باید از خود بپرسیم که آیا قادر به پیروزی در مقابل چنین مکاری هستیم؟.تحقیقاً و تضمینا .اما قبل از پایکوبی در این جشن پیروزی ما ! باید خودمان را بشناسیم :

۲-خودمان را بشناسیم
بنده به این نتیجه رسیده ام که اگر هر مسیحی بتواند دو مورد را که در پیش رو میاید را دقیقا مد نظر خود داشته و به آن فکر کرده باشد و به نتیجه ای مثبت در تمام آنها رسیده باشد.بی شک پیروزی او دراین نابرابر حتمی و تضمین شده خواهد بود.
اولا پاسخی مثبت به تمام این سوالات بنیادی پولس رسول در نامۀ فیلیپیان ۲ : ۱ داده باشد که گفت :
” اگر در اتحاد با مسیح دلگرم هستید؟اگر محبت محرک اصلی زندگی شماست ؟ اگر با روح القدس مصاحبت دارید؟ اگر احساس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟ ”
دوما نگاهی دقیق و مثبت به این فرمایش خداوند ما مسیح که :
” اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید.هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد.اما هر که بخاطر من جان خود را فدا کند آن را نگاه خواهد داشت.” ( لوقا ۹ : ۲۳-۲۴ )

پس از اینکه پاسخی مثبت به این سوالات دادیم باید گفت که آماده هستیم که چون جنگاوری لباس رزم را بپوشیم و وارد میدان شویم.
کو لباس ؟کجاست ؟ نگران نباشید پولس رسول می داند که کجاست !
” زرۀ کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستاده گی نمائید.” ( ( افسسیان ۶ : ۱۱ ) و او این زرۀ کامل را چون جنگجویی برای ما تشریح می کند ” کمر بند حقیقت ، جوشن نیکی ، نعلین رساندن انجیل ، سپر ایمان ، کلاه خود نجات ، شمشیر روح القدس ، دعا و مناجات مستمر.”
دشمن را شناختیم.خودمان را شناختیم.شاید بگوئید که سرانجام این نبرد چیست و پیروزی در ان به چه درد ما می خورد !بگذارید قسمت سوم را با هم ببینیم.

۳-هدفمان را بشناسیم .

باید بدانیم که تمام این نبرد تنها و تنها یک هدف را دنبال می کند.پولس رسول در نامۀ فیلیپیان فصل اول آیه های ده و یازده می نویسد که :
” آن وقت در روز عظیم مسیح بی عیب و بی تقصیر خواهید بود.همچنین دعا می کنم که زندگی شما از ثمرات نیکی مطلق که بوسیلۀ عیسی مسیح بدست می آید و به جلال و ستایش خدا منتج می شود، سرشار گردد.”
آیا این دشمن شکست خواهد خورد؟ عیسای مسیح خود فرمود که :
” من شیطان را دیدم که با سر از آسمان سقوط کرد.” و شما می دانید که سر این دشمن یعنی شیطان بر بالای صلیب مسیح زده شد. و با قیام او از مرگ در روز سوم نیشش برای همیشه کشیده شد.این دشمن برای آنانی که به پیروزمند این صلیب ، عیسای مسیح ،ایمان دارند هرگز پیروز نخواهد بود.
آیا در این نبرد تنها هستیم ؟ هرگز!خداوند در کتاب یوشع فرموده است که :
” من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد.” ( یوشع ۱ : ۵ )

ما کی هستیم ؟

ما ایمانداران به نجات و فیض عیسای مسیح ، هر روزه در نبرد با تاریکی ها هستیم.و با قوت گرفتن از قدرت روح القّدس و فیض مسیح و محبت خدای زنده در برابر این تاریکی پیروز خواهیم شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!