loading

فیلیپس

دو فیلیپس در کلیسای اولیه وجود داشت.اولی فیلیپس اهل بیت صیدای جلیل و از اولین کسانی بود که به روایت یوحنا به فرمان مسیح بدنبال او رفته و از شاگردان مسیح گشت.( یوحنا ۱ : ۴۳ ) دومی فیلیپسی بود که در نامۀ اعمال از او نام برده می شود. یکی از آن هیئت هفت نفره ای بود که کلیسای اورشلیم انتخاب کرده بود. (اعمال ۶ : ۵ ) و کسی که به خواجۀ حبشی مژدۀ نجات را داد.( اعمال ۸ : ۲۶- ۳۹ ) چهار دختر باکره داشت که همگی نبوت می کردند ( اعمال ۲۱ : ۸-۹ )و اما فیلیپس مورد نظر ما ،شاگرد مسیح ،به روایت یوحنا چندین بار در صحنۀ انجیل قید می گردد.جایی که تخمین می زند که چگونه باید آن جمعیت هزار نفری را سیر کنند.( یوحنا ۶ : ۷ ) جایی که یونانی ها پیش او می آیند تا او آنها را با مسیح آشنا سازد و او این را به آندریاس می گوید.( یوحنا ۱۲ : ۲۱-۲۲ ) یوحنا همچنین فیلیپس را در شب آخر بیاد می آورد که از عیسای مسیح پرسید:” ای خداوند پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است.” و عیسای خداوند در جواب او فرموده بود که :” ای فیلیپس ،در این مدت طولانی من با شما بوده ام و تو هنوز مرا نشناخته ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است.” ( یوحنا ۱۴ : ۸-۹ ) نام یونانی فیلیپس و دانستن زبانهای گوناگون و همچنین شخصیت دوستانۀ او بعد از قیام مسیح از مرگ و دریافت روح القدس به نیرویی عظیم در او تبدیل گشت.تا از اینرو بتواند مژدۀ نجات مسیح را به سراسر دنیا ببرد. از جالب ترین و بینظیرترین فعالیت های این شاگرد می توان ذکر کرد که نام او بعنوان تنها شاگرد مسیح در رساندن مژدۀ نجات به سرزمین گُل یا فرانسۀ امروزی برده شده است. همچنین نام او در رساندن مژدۀ نجات مسیح به سرزمین Hierapolis در غرب ترکیۀ امروزی برده شده است.کلیسای که فیلیپس در این شهر بنا نمود تنها کمی دورتر از هفت کلیسایی بود که یوحنا در نامۀ مکاشفه آورده است.
به شیوه ای سنتی شهر Hierapolis به قدمتی طولانی در ستایش و پرستش بتی معروف بنام Sabazios که سمبل آن مار بود ،شهرت داشت.همچنین چشمه های آب گرم معدنی در این شهر ،سیاحت گران و مردم زیادی را از سراسر منطقه به آنجا می آورد.آنانی که در معبد خدای Sabazios خدمت می کردند از وجود این غریبه که نام خدای بیگانه ای را بشارت می داد و باعث میگردید که بازار تجارت آنان کساد گردد خشمگین بودند.بخصوص که بدلیل بشارت و فعالیت های گستردۀ فیلیپس مردم زیادی در آن شهر به عیسای مسیح ایمان آوردند و آن شهر مرکز گسترده ای از مسیحیان نو ایمان گردیده بود.بدلیل فعالیت های فیلیپس تعداد زیادی کلیسا در آن شهر بنا گردید که تا به امروز بناهای قدیمی آن باقی مانده است.فیلیپس تاسیس این کلیساها را به قیمت خون خود پرداخت نمود.نهایتا سران معبد خدای Sabazios حوالی سالهای ۵۴ بعد از میلاد ،فیلیپس را دستگیر کرده و از آنجایی که مرگ بر صلیب مرسوم دنیا روم آن زمان بود و از آنجایی که او خدایی را بشارت می داد که بر صلیب کشته شده بود ،پس او را نیز مصلوب ساختند.آنها به این نیز راضی نگشته و بدن او را بر صلیب سنگسار کردند.( گرته برداری شده از کتاب شهیدان نوشتۀ John Foxe صفحات ۸ تا ۱۰ )

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!