loading

بسپار به دیگری!
آنچه به آن خوانده شده ایم!
نوشتۀ: ح.گ
همۀ ما ماجرای نبرد داود نبی را با جلیات غول فلسطینی میدانیم. چه بسا بارها در موعظه های گوناگون از آن شنیده‏ایم. نبرد آن روز داود که چوپان جوانی بیش نبود در تاریخ اسرائیل بعنوان یک پیروزی عظیم حتی تا به امروز پس از گذشت قریب به سه هزار سال باقی مانده است. عظمت پیروزی آن روز تاریخی داود جوان در مقابل آن غول پیکر فقط به دلیل پیروزی داود نبود بلکه به دلیل نحوۀ پیروزی داود بر آن غول فلسطینی در عمق سادگی آن بود، جایی که در عمق سادگی نحوۀ نبرد، پیروزی عظیمی عطا شد و با پیروزی نام یهوه بالا و بالاتر برده شد. نویسندۀ این واقعه غول فلسطینی را چنین معرفی کرده بود که تمام لشکر اسرائیل از مقابله شدن با او در هراس بود و به خود می لرزید! او آراسته به تمامی زره رزم در میان میدان نبرد ایستاده بود و به قول زبان خودمانی فارسی ” نفس کش” میطلبید! آن روز داود نه با لباس رزم بلکه با فلاخن خود و چند قطعه سنگ به نبرد این غول عظیم رفت و پیروزی عظیمی را برای اسرائیل به ارمغان آورد.
آنچه برای من مهم است و قصد دارم تا آن را با شما در این چند خط کوتاه در میان بگذارم، مطلبی که من حدس میزنم تاکنون از دهان واعظ دیگری آن را نشنیده اید، این است که داود رمز این پیروزی خود را در برابر چنان انسان غول پیکر و عظیم الجثه ایی را فقط برای خودش حفظ نکرد بلکه آن را در مرور زمان به رزم آوران خود تعلیم داد و واگذار نمود. او به سربازان و آنانی که همراه او و در رکاب او با دشمنان اسرائیل میجنگیدند فنون و راههای پیروزی بر غول آساها و عظیم الجثه های زمان آنها را به آنها سپرد تا آنها نیز بر علیه غول آساها و دشمنان هراسناک خود پیروز شوند.
حقیقت این ماجرا را در کتاب دوم سموئیل باب ۲۱ آیات ۱۸ تا ۲۲ میخوانیم. در این ایات هر چند به سادگی و بسیار ساده آن را میخوانیم، می بینیم که سربازان و فرماندهان داود تعداد چهار غول فلسطینی را از بین میبرند. تا این زمان در تاریخ اسرائیل ما چنین پیروزی نداشتیم. چنین پیروزی فقط و فقط به نام داود ثبت شده بود اما چه شده بود؟ داود رموز و اسرار پیروزی خود را به آنانی که در زیر فرمان او بودند سپرده بود. مانند دوندۀ دو امدادی که آن بتان را به نفر دیگری میسپرد تا او آن را گرفته و بدود.
پولس رسول در زندان است. آخرین روزهای زندگی خود را قبلا دیده است. میداند که به زودی مانند شرابی به پای برۀ قربانی ریخته میشود و بخاطر انجیل مسیح، شهید خواهد شد. در آخرین نامۀ خود به کشیش جوان کلیسا، تیموتائوس چنین تاکید میکند “پس تو ای فرزند من در فیضی که در مسیح عیسی است زورآور باش. و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند.”( دوم تیموتائوس ۲: ۱- ۲ )
پولس رسول به تیموتائوس میگوید، تو از من پیام فیض مسیح را شنیدی، آن را در عمل دیدی، اولا در آن زورآور باش. از آن قدرت بگیر و در آن زندگی کن. اما تیموتائوس آن پیام، آنچه که از من شنیدی، فقط برای تو نیست. آن برکات و آن پیروزی و آن شادی و صلح در مسیح فقط برای تو نیست بلکه تو باید آن را به شخص بعد از خودت بسپاری. تا آن شخص به شخص بعدی خودش و…
ایماندار عزیز!
هدایایی که خداوند به تو داده است، آنچه در خدا به ثمره رساندی، آنچه از کتابمقدس فرا گرفته ایی، تنها برای تو نیست! آن را به نفر بعدی بسپار، به ایماندار بعدی. پیروزیهای خودت را با شاگرد بعدی در میان بگذار، به او بگو خداوند چگونه ترا پیروز ساخت، تا او نیز روزی طعم آن پیروزی ایی که روزی تو در آن شعف و شور داشتی را چشیده و او نیز مانند تو پیروز گشته و شادمان شود! میراث ایمان خودت را به نفر بعدی بسپار، به آنانی بسپار که امین کتابمقدس هستند. به افرادی بسپار که قادر باشند تا آن را به نفر بعدی خودشان بسپارند، و آن را با خودت به گور مبر!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!